Myönteisten päätösten suhteellinen osuus kaikista turvapaikkapäätöksistä on enää 28 prosenttia ja näin ollen laskemassa selvästi viime vuodesta, kerrotaan Maahanmuuttovirastosta. Tätä selittää etenkin raukeamispäätösten osuuden kasvu.