Ministeriöt kokosivat Venäjä-asiantuntijat arvioimaan kehitystä, ja loppuraportti maalaa synkän kuvan. Öljyn ja kaasun hinta ratkaisevat naapurin tulevaisuuden.

”Venäjä ei ole enää nopeasti kasvava talous, ja sen kansainvälinen asema tulee todennäköisesti yleisellä tasolla asteittain heikentymään”, katsoo tiistaina julkaistu asiantuntijaryhmissä laadittu arviointiraportti Voiman Venäjä.

Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön tilaamassa raportissa hahmoteltiin Venäjän lähitulevaisuudelle neljä erilaista kehitysnäkymää vuoteen 2040. Niistä yllämainittu arvio kuuluu kaikkein todennäköisimpään näkymään.

Voiman Venäjä -raportin kirjoitustyöhön osallistui vuoden aikana yli 40 asiantuntijaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja viranomaistahoilta. Hankkeen koordinaattorina ja raportin kokoajana on toiminut erityisasiantuntija Terhi Ylitalo puolustusministeriöstä.

Todennäköisimmässä tulevaisuudennäkymässä Venäjä on teollistunut sekä pitkälle modernisoitunut ja kaupungistunut maa.

Kaikki ei kuitenkaan ole hyvin: ”Yhteiskunnallisia jännitteitä luovat jyrkkä eriarvoisuus ja poliittisten vaikutuskanavien puute sekä luottamuspula hallintoon.”

Suomen kannalta tämä kehitysnäkymä on suotuisa, koska esimerkiksi energia-alan yhteistyölle ei ole esteitä.

Paremminkin Venäjällä voi mennä, raportin kirjoittajat arvioivat. Se vaatisi kuitenkin useampien myönteisten kehityskulkujen kuten öljyn ja kaasun maailmanmarkkinahinnan korkeaa tasoa ja vakautta. Pitkän ajan trendit voivat kuitenkin vaikuttaa myös kielteisesti, ja etenkin ympäristöongelmat voivat aiheuttaa sokkeja.

Jos kaikki menee pieleen, Venäjää odottavat todella kurjat ajat. Raportin mukaan edessä voi olla jopa hajautumiskehitys, vaikka tätä vaihtoehtoa pidetäänkin raportissa kaikkein epätodennäköisimpänä.

Hajautumisen tielle Venäjä voi joutua, jos esimerkiksi öljyn hinnan romahduksesta aiheutuu pitkään kestävä talouskriisi. Silloin hallinnon ja valtiosta riippuvaisten yritysten palkkoja ei kyettäisi maksamaan tai pitämään kilpailukykyisinä.

”Tulojen vaihtelusta seuraa toistuvia tyytymättömyyden aaltoja”, raportissa maalaillaan.

Kaupungistumisen jatkuessa alueet eriytyvät entisestään ja vahvistavat valtaansa keskushallinnon kustannuksella.

”Osaavan väestönosan aivovuoto ulkomaille jatkuu, ja vastuunkantajat vähenevät”, raportissa sanotaan.

Suomelle tämä pessimistisin vaihtoehto toisi raportin mukaan ongelmia, koska se ”laajentaisi merkittävästi Venäjän ympäristöön heijastuvia turvallisuusriskejä”. Suomen olisi muutettava kokonaisturvallisuuden toimintamalleja, raportissa arvioidaan.

”Valtio edistää eliittiin kuuluvien taloudellisia etuja”

Raportin pessimistinen näkemys Venäjän tulevaisuudesta perustuu arvioon Venäjän sisäisestä kehityksestä ja sotilaspolitiikasta. Analyysin mukaan ”Venäjä tavoittelee suurvaltakeskeistä kansainvälistä järjestelmää ja pyrkii muuttamaan sääntöpohjaista maailmanjärjestystä”.

Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Venäjä on onnistunut uudistamaan asevoimansa, mistä osoituksena ovat raportin mukaan Venäjän sotatoimet Georgiassa, Ukrainassa ja Syyriassa.

”Mitkään näihin konflikteihin liittyvät sotatoimet eivät olleet Venäjälle sotilaallisen turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Erityisesti Ukrainan sota on osoittanut, ettei kansainvälisen oikeuden normien rikkomisesta johtuva ulkoisen maineen menettämisen riski ole Venäjälle este käyttää asevoimiaan naapurimaan alueella omien intressien tavoittelemiseksi”, raportissa sanotaan.

Puolustusteollisuuden modernisoinnin tiellä ovat kuitenkin ”vanhentuneet rakenteet ja korruptio”, mutta raportin mukaan Venäjä pystynee rahoittamaan sotavoimiensa kehittämisen myös hitaamman talouskasvun oloissa.

Venäjän presidenttikeskeinen poliittinen järjestelmä on raportin mukaan heikko. Se luo olosuhteet, joissa ”valtio edistää eliittiin kuuluvien taloudellisia etuja”.

Heikko järjestelmä vaikeuttaa myös Suomen ja Venäjän suhteiden hoitamista.

”Viranomaisyhteistyötä ja muuta kanssakäymistä hankaloittavat ennakoinnin vaikeus ja korruptio”, raportin tekijät kirjoittavat.