Sastamalan kunnanjohtaja Jarkko Malmberg kummastelee Lounais-Pirkanmaan jyrkästi kasvanutta pitkäaikaistyöttömyyttä. Lounais-Pirkanmaa pomppaa ääriesimerkkinä esille Ilta-Sanomien tänään julkistamasta työ- ja elinkeinoministeriön tilastosta.

– Kyllä meillä on vahva oma yritysrakenne. On hyvät lähtökohdat. Siinä mielessä näitä lukuja voi kyllä kummastella ihan aidosti, Malmberg sanoo Uudelle Suomelle.

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut Lounais-Pirkanmaan alueella huimat 626 prosenttia, kun verrataan maaliskuun 2016 tilannetta vuoteen 2009. Esimerkiksi isot Nokian irtisanomiset näinä vuosina kokeneet Oulu ja Salo eivät yllä lähellekään Lounais-Pirkanmaan lukua. Oulussa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi 196 prosenttia ja Salossa 332 prosenttia vuosina 2009–2016.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että kun lounaispirkanmaalaisia pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2009 kaikkiaan 72, oli heitä nyt tämän vuoden maaliskuussa 523 henkeä.

Malmbergin mukaan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun esimerkiksi Sastamalassa on vaikuttanut ainakin kaksi asiaa: yleinen talouden heikko tilanne sekä TE-palveluiden siirtyminen pois kunnasta.

– Ei ole minkään yksittäisten yritysten irtisanomisista kysymys. On ollut sekä positiivisia että negatiivisia tapahtumia, hän sanoo.

Vuodet 2012–2015 olivat Malmbergin mukaan kunnalle poikkeuksellisia.

– Jos tarkemmin katsotaan lukuja, meillä on vuosina 2012–2015 pitkäaikaistyöttömyys ikään kuin noussut erittäin voimakkaasti. Se on viime vuoden loppupuolella lähtenyt tasoittumaan, hän kertoo.

Sastamalan työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi kertoo Uudelle Suomelle, että työttömyys kunnassa lähti ”pystysuoraan nousuun” sen jälkeen kun TE-keskukset organisoitiin uudelleen.

Vuonna 2009 Sastamalassa oli alle 100 pitkäaikaistyötöntä, ja nyt vuonna 2016 pitkäaikaistyöttömiä on 478, Leppäniemi kertoo. Työttömyysprosentti Sastamalassa on 12,6, mikä ei ole muuhun Suomeen verrattuna edelleenkään poikkeuksellinen.

Yksi syy pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun näinä vuosina on Malmbergin mukaan työvoimahallinnon muutokset. Paikallisia TE-palveluita on karsittu ja keskitetty Tampereelle.

– TE-hallinnon piirissä on tapahtunut silloin juuri muutoksia, mikä johti siihen, että työvoimahallinnon palvelut ovat vähentyneet alueella ja sitä kautta aktivointitoimet on selkeästi vähentyneet. Samaan aikaan kun [työttömien] määrä on lisääntynyt, viranomaisten aktivointitoimiin käyttämät resurssit ovat pienentyneet, Malmberg kertoo.

Sastamala haluaisi päästä mukaan työ- ja elinkeinoministeriön kuntakokeiluun, jonka tarkoitus on saada pitkäaikaistyöttömiä takaisin töihin.

– Haluaisimme mukaan tähän kokeiluun, jossa osa työvoimahallinnon tehtävistä ja resursseista tulisi kunnalle. Silloin voisimme paremmin pureutua pitkäaikaistyöttömien ongelmiin, Malmberg kertoo.

Hän korostaa, että jokaisella pitkäaikaistyöttömällä on omanlaisensa tilanne, ja heihin pitäisi olla yhteydessä kasvokkain. Kun työvoimahallintoon tuli muutoksia, viranomaisten yhteydenpito Sastamalan työttömiin muuttui, Malmberg kertoo.

– Ei ole yhtä lailla enää resursseja käyttää siihen, että käytäisiin kahdenkeskisiä ja kasvokkain käytyjä keskusteluja, joissa haetaan ratkaisuja. Suurin osa palveluista on keskittynyt Tampereelle eikä palveluja enää tarjota niin paikallisesti kuin ennen, Malmberg sanoo.

Malmberg mukaan Sastamalassa on työllistäviä yrityksiä, mutta sastamalalaiset käyvät töissä myös esimerkiksi Tampereella.

– Meillä on todella monipuolinen yrityskanta: löytyy metalliteollisuutta, kumiteollisuutta, puun jatkojalostusta, cleantechiä, elintarviketeollisuutta, hän sanoo.

Lounais-Pirkanmaahan kuuluvat Sastamalan ja Punkalaitumen kunnat. Uusi Suomi yritti tavoittaa myös Punkalaitumen kunnanjohtajaa tähän juttuun.