Korkea ikä on merkittävä riskitekijä rintasyövän ilmaantumiselle. Oikeaan ikään kohdistettu mammografiaseulonta vähentää rintasyöpäkuolleisuutta useiden tutkimusten mukaan 15–25 %. Mutta toimiiko sama vanhemmissa ikäluokissa?

Maailmalla on tehty 9 satunnaistettua tutkimusta mammografiaseulonnasta, mutta yli 70-vuotiaiden mammografia­seulonnan hyödyistä on aika vähän tietoa. Ruotsalaisissa seulontatutki­muksissa on analysoitu 70–74-vuotiaiden seulottujen tulokset, ja hyöty on jäänyt vähäiseksi. Ylipäätään seulonnan hyöty on paras kymmenen vuoden kuluttua seulonnan aloittamisesta, ja yli 70-vuo­tiailla alkaa olla muita kuolemansyitä sekoittamassa seulonnan vaikutusta kuolleisuuteen. Lisäksi uusimmissa mammografiaseulontatutkimuksissa tuloksia ”huonontamassa” ovat olleet liitännäishoidot.

Moderni mammografia on erittäin herkkä osoittamaan rinnan muutokset ja joskus liiankin herkkä: se saattaa aiheuttaa ylidiagnostiikkaa, turhia leikkauksia ja potilaalle huolta. Useita rintasyöpätutkimuksia tehneet amerikkalaiskollegat suosittelevatkin vanhemmille naisille ­kliiniseen rintoj­en tutkimiseen perustuvaa seulontaa mammografiaseulonnan sijaan.

Allekirjoittaneen kirurgiuran aikana on mammografiaseulonnoista ollut jatkuvaa kirjoittelua puolesta ja vastaan. Näyttää siltä, että yli 70-vuotiailla mammografia­seulonnan hyöty on olematon verrattuna kliiniseen huolelliseen rintojen tutkimiseen. Primum non nocere – kuten kirjoittajat toteavat.

Lähde:Jatoi I, Miller AB. Breast cancer screening in elderly women: primum non nocere. JAMA Surg, verkossa ensin 14.10.2015. doi: 10.1001/jamasurg.2015.2663.

Kirjoittanut:Hannu Paajanengastrokirugian professori

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 48/15.

Tilaa Potilaanlääkärilehden uutiskirje