Opposition kritiikki niin sanotusta työttömien aktiivimallista on kaikunut eduskunnassa hallituspuolueista tyhjälle salille. Puolustuspuheenvuoroja ovat käyneet pitämässä vain Juhana Vartiainen (kok.), Ben Zyskowicz (kok.) ja Wille Rydman (kok.).

Esitys työttömyysturvan aktiivimalliksi eteni tänään eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Välillä hallituspuolueiden edustus salissa on ollut pyöreä nolla. Oppositio on ollut pöyristynyt.

–Tämä tilanne on käytännössä hyvin kuvaava tällä hetkellä täällä salissa, sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä tätä valiokunnan mietintöä – kertoo hyvin pitkälle siitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin, ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä. Ei ole ministeriä paikalla, aloitti Anneli Kiljunen (sd.) keskustelun puoli neljän aikaan eduskunnan suuressa salissa.

Tässä vaiheessa hallituksen esitystä oli puolustamassa vain Zyskowicz, joka sanoi, että ”aktivointimalli tulee johtamaan siihen, että sadat, ehkä tuhannet työttömät tulevat työllistymään lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla”.

–Kiitän edustaja Zyskowicziä rohkeudesta, että hän ainoana hallituspuolueen edustajana on täällä kertomassa mielipiteensä ja puolustamassa tätä hallituksen mielestäni huonoa ja järkyttävää esitystä, kommentoi Piia Viitanen (sd.).

– Arvostan sitä, että edustaja Zyskowicz on paikalla, koska muita hallituspuolueiden edustajia ei ole, eivät edes ne henkilöt, jotka oli valiokunnassa sovittu valiokunnan mietinnön esittelijöiksi käsittääkseni, jatkoi Tarja Filatov (sd.), jonka jälkeen äänessä oli Kari Uotila (vas.).

Zyskowicz vastaan muut

Tämän jälkeen puhemiehenä toiminut Mauri Pekkarinen (kesk.) puuttui puheeseen.

–Josko tässä edustaja Zyskowicz vastaan muut edustajat ‑keskustelussa otetaan kaikki nämä vastauspuheenvuorot yhtä aikaa ja sen jälkeen sitten vasta edustaja Zyskowicz vastaa, Pekkarinen totesi.

Eero Heinäluoma (sd.) sivalsi ymmärtävänsä, että ”sali on tyhjä, ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas Ben Zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa”. Hän arveli, että käsittely on tahallaan sujautettu perjantai-iltaan, kun mediaakaan ei näytä olevan paikalla. Aktiivimallia hän piti erittäin huonona ideana ja sanktiomallina.

– Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä. Työttömälle, joka ei ole saanut työtä, tehdään rankaisu siitä, että hän ei ole saanut työtä. Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, Heinäluoma sanoi.

Myöhemmin myös Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) hämmästeli tyhjää salia puheenvuorossaan.

– Minustakin on aika järkyttävää, että täällä ei tosiaan ole muita kuin edustaja Zyskowicz hallituspuolueista kuuntelemassa tätä keskustelua, hän sanoi ja kutsui myös lakia järkyttäväksi.

Parin tunnin keskustelun jälkeen Mika Kari (sd.) kaivoi salissa esiin paikalle kaivatun sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) twiitin, jonka mukaan hän on savusaunassa. Kari mainitsi, että niin ikään paikalle kaivattu työministeri Jari Lindström (sin.) oli tykännyt twiitistä. Kari ihmetteli Piia Viitasen (sd.) taustatuella, miksi ministeri on mieluummin lauteilla kuin salissa käsittelemässä lakiesitystä. Savusaunaan palattiin keskustelussa useampaan otteeseen salissa.

Tarkalleen ottaen Mattilan twiitissä toivotettiin hyvää viikonloppua ja todettiin, että ”se odottaa muuten savusauna”. Twitterissä tyhjää eduskuntaa on ihmetellyt Timo Harakka (sd.).

– Ylimielisyyden huippu? Työttömiä kurittava "aktiivimalli" eduskunnassa, läsnä ei yhtään (0) hallituspuolueen edustajaa. Ministeristä puhumattakaan, Harakka twiittasi ja jakoi kuvan tyhjillään olevasta suuresta salista.

”Raju rangaistus työttömyydestä”

Kun Zyskowicz poistui, paikalle saapui jälleen Vartiainen, joka vitsaili puheenvuorossaan toivovansa, että oppositio arvostaa, kun hän jaksaa tulla paikalle kiistelemään asiasta. Muutoin oppositio on käynyt salissa keskenään kitkerää keskustelua ja kritisoinut aktiivimallia kovin sanoin. Kiljusen mukaan aktiivimallissa on kyse työttömän kyykyttämisestä ja työttömyysturvan tosiasiallisesta leikkaamisesta.

–Ja toisaalta voisi yleisesti todeta tämän asian käsittelystä, että tämä käsittely sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli hyvin ristiriitainen ja sitä sävytti hyvin vahvasti myös hallituspuolueiden välinpitämättömyys perustuslakivaliokunnan kannanotoista, Kiljunen sanoi.

Tyrmistyneitä olivat myös Heinäluoma, Filatov, Ilmari Nurminen ja Merja Mäkisalo-Ropponen, jotka näkevät aktiivimallin rajuna rangaistuksena työttömyydestä. Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että ehdotusta ei voi pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.

─ Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista suurin osa on suhtautunut esitykseen vähintäänkin kriittisesti. Kuulemisten perusteella katsomme, ettei hallituksen esittämää mallia tule hyväksyä. Suurena huolena on, että hallituksen ajama malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön, mikä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä, Nurminen sanoo tiedotteessa.

– Hallituksen esityksen tavoitteet työllisyyden lisäämisestä, työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen ovat itsessään kannatettavia. Tällä esityksellä niitä ei kuitenkaan saavuteta. Mikäli mallissa esitetyt aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan. Työtön ei kuitenkaan voi itse päättää siitä, saako hän työtä tai pääseekö aktiivitoimiin. Työttömyysturvaa siis leikataan rangaistukseksi, jos työtön ei löydä työtä, kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Filatov sanoo tiedotteessa.

Työttömät pitäneet julmana

Demarikansanedustajat pitävät huolestuttavan myös sitä, miten aktiivimalli asettaisi työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä, onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla.

─ Työttömien työllistymismahdollisuuksissa on muitakin kuin asuinpaikkaan liittyviä eroja. Ihmisen ikä, koulutustaso ja työttömyyden kesto kaikki vaikuttavat myös olennaisesti aktiivisuuteen. Hallituksen malli rankaisee enemmän heitä, jolla on heikommat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin, sanoo Mäkisalo-Ropponen tiedotteessa.

Työhuoneestaan hallituksen esitystä kiirehti puolustamaan ennen iltaseitsemää myös Wille Rydman (kok.). Viitanen huomautti, että salissa on piipahtanut vain kolme hallituspuolueiden edustajaa ja peräsi kunnollista käsittelyä. Lopulta edustaja Kari esitti Jari Myllykosken (vas.) tukemana asian pöydälle jättämistä, jotta asiasta päästään keskustelemaan hallituksen ja ministerien kanssa. Asia pantiin pöydälle maanantain täysistuntoon ja asian käsittely keskeytettiin seitsemän maissa illalla.

Aiemmin Työttömien Keskusjärjestö ry on ilmoittanut, ettei kannata aktiivimallia. Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset 2 kuukauden rahattomuuteen.

–Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, hän kommentoi kesällä.

Lue tarkemmin: Juha Sipilän hallituksen aktiivimalli suututtaa: ”Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua”

Päivitetty 11.12.: Lisätty faktalaatikko.