Suomen ylin laillisuusvalvoja, oikeuskansleri Jaakko Jonkka vaatii ministeriöiltä selvitystä hätäkeskusten tilasta. Lausunto- ja selvityspyynnön ovat saaneet sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö, kertoo Yle uutiset.