Juha Sipilän (kesk.) hallitus haluaa ensi vuonna korottaa sakkojen ylärajaa entisestään. Oikeusministeriössä on valmisteilla lakiluonnos, joka nostaisi rikesakon, päiväsakon ja yhteisösakon enimmäismäärää. Tavoitteena on kerätä valtion kirstuun 48 miljoonaa lisäeuroa heti ensi vuonna.

Rikesakkoja korotettiin jo tämän vuoden syyskuun alusta 115 eurosta 200 euroon. Nyt hallitus haluaa tuplata enimmäismäärän 400 euroon. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan jo ensi keväänä.

Valmistelua on kiirehditty. Hallitusohjelmassa esitettiin, että rikesakkojen enimmäismäärä tuplataan vuonna 2015 ja asia otetaan uudelleen tarkasteluun vuonna 2017. Oikeusministeriöstä myönnetään Uudelle Suomelle, että valmistelua on vauhditettu. Vauhdittamisesta on päättänyt hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta osana valtiontalouden sopeuttamistoimia.

– Ennen syyskuuta suurin rikesakko oli 115 euroa ja silloin rikesakot kaksinkertaistettiin lukuun ottamatta sitä 115 euron sakkoa, joka voitiin korottaa ainoastaan lain sallimaan enimmäismäärään, eli 200 euroon. Kaikki muut kaksinkertaistettiin kaavamaisesti. Nyt on tarkoitus korottaa lakiin perustuvaa enimmäissummaa, lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen toteaa.

Kaikkia sakkoja ei kuitenkaan koroteta piripintaan. Rikesakkojen euromäärästä määrätään erikseen valtioneuvoston antamalla asetuksella ja korkeimman rikesakon summa on tarkoitus nostaa 345 euroon. Jos laki on voimassa jo ensi kesänä, tarkoittaa se sitä, että suurin rikesakko on triplaantunut vuodessa 115 eurosta 345 euroon.

Tällaisen sakon voisi saada lakiluonnoksen mukaan 20 kilometrin tuntivauhdin ylinopeudesta. Alemmat, syyskuussa 140 euroon tuplatut ylinopeussakot, nousisivat 210 euroon.

Rikesakkojen lisäksi hallitus noin kolminkertaistaisi yhteisösakkojen asteikon siten, että vähimmäissumma olisi 2 500 euroa ja enimmäismäärä 2,5 miljoonaa euroa. Päiväsakkoja rahamäärää noin kaksinkertaistettaisiin kuitenkin niin, että vähin rahamäärä nousisi vain 50 prosenttia nykyisestä 6 eurosta 9 euroon.

Suomen Asianajajaliitto on tilanteesta huolissaan.

– Sakkojen korottamiselle noin kaksinkertaisiksi ei ole olemassa kriminaalipoliittisesti hyväksyttäviä perusteita, liitto jyrähtää ministeriölle antamassaan lausunnossa.

– Kriminaalipolitiikan tavoitteena on ennen kaikkea rikollisuuden ja sen aiheuttamien haittojen vähentäminen. Rikollisuustilanteen kehitys ei viittaa tarpeeseen korottaa päiväsakkojen rahamäärää, sakkojen suuruudella ei voida olettaa olevan merkittävää vaikutusta ylinopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen, eivätkä inflaatiomuutokset ja ansiotason kehitys osoita painetta korottaa sakkoja ehdotetussa laajuudessa, Asianajajaliitto toteaa.

Liitto huomauttaa myös, että päiväsakkojen korotus osuisi laajimmin pienituloisiin ihmisiin, sillä minimipäiväsakkojen osuus kaikista sakoista on noin puolet. Samalla asianajajat epäilevät, että muuntorangaistuksen – sakkorangaistuksen muuttaminen vankeudeksi – määrä lisääntyy.

– Yksi vankilapäivä maksaa yhteiskunnalle noin 200 euroa, Suomen Asianajajaliitto huomauttaa.