Medialiitto, RadioMedia ja Yleisradio vaativat, että suomalaisten ”mahdollisuudet kuunnella kotimaisia radiokanavia autossa tulee turvata”. Alan huoli liittyy sähköisen viestinnän palvelulain uudistukseen. Lakiuudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön eli telepakettidirektiivin tuomat vaatimukset.

Direktiivissä säädetään autoradiovastaanottimista, radioala kertoo. Medialiitto, RadioMedia ja Yle vaativat, että Suomeen tuleekin säätää kansallinen laki, joka turvaa autoradioiden kuuntelemisen jatkossa. Tämä on radioalan mukaan mahdollista direktiivin puitteissa.

”Direktiivi velvoittaa säätämään siitä, että uusissa autoissa on maanpäälliset digiradiovastaanottimet. Käytännössä tämä tarkoittaa teknologiaa, joka ei ole Suomessa käytössä. Koska Suomessa pääasiallinen tapa kuunnella radiota on FM-radio, kansallisella lailla tulee säätää siitä, että uusissa autoissa on nimenomaan FM-radiovastaanotin, joka mahdollistaa kotimaisten radiokanavien kuuntelemisen. Myös kansalaisten oikeus vastaanottaa viranomaisten vaaratiedotteita tulee varmistaa. Kriisitilanteessa radio on usein ainoa väylä saada luotettavaa ja toimivaa tietoa”, Medialiitto, RadioMedia ja Yleisradio toteavat tiedotteessaan.

”Suomessa FM-radio tulee olemaan tärkein radiokanavien jakelutie ainakin 2020-luvun lopulle asti”, järjestöt toteavat lausumassaan.

LUE MYÖS: