Tuoreen Kouluterveyskyselyn perusteella täysraittius näyttää yleistyvän nuorten keskuudessa.

– Täysraittiiden nuorten osuus on selkeästi kasvanut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Reija Paananen sanoo.

Sitä Paananen ei vielä osaa sanoa, mistä täysraittiuden yleistyminen johtuu.

– Meidän täytyy nyt pohtia tätä enemmän. Vaikuttaa siltä, että enää ei ole sellaista sosiaalista paineitta. Voi ihan hyvin olla juomatta, polttamatta ja käyttämättä aineita, Paananen uskoo.

Sekä peruskoululaisten, lukiolaisten että ammattikoululaisten viikoittainen alkoholinkäyttö ja säännöllinen humalaan juominen ovat vähentyneet 2000-luvun alkuvuosista.

Myös tupakointi näyttää vähentyvän.

Laittomien huumeiden käytössä väheneminen ei ole yhtä selkeää kuin alkoholin ja tupakan käytössä.

– Laittomien huumeiden kokeilu ei ole lisääntynyt, mutta se ei ole myöskään vähentynyt samassa suhteessa kuin alkoholi ja tupakka, Paananen sanoo.

Yksi mahdollisuus olisi, että osa nuorista olisi siirtynyt alkoholista esimerkiksi kannabikseen, mutta Paanasen mukaan sellaista johtopäätöstä tutkimuksesta ei voi tehdä.

Vuosina 2004–2005 seitsemän prosenttia vastaajista oli kokeillut huumeita. Nyt prosentti on yhdeksän. Välillä prosentti on vaihdellut kuuden ja kahdeksan välillä, joten Paanasen mukaan varsinaista lisääntymistrendiä ei ole.

Paanasen mukaan näyttää siis siltä, että alkoholia ei ole korvattu muilla aineilla

Paanasen mukaan viimeaikaisten selvitysten perusteella sosiaalinen altistuminen huumausaineille olisi kuitenkin arkipäivästynyt ja huumeiden saamista ei pidetä erityisen vaikeana.

Sosiaalinen altistuminen tarkoittaa sitä, että nuori esimerkiksi tuntee jonkun huumeita kokeilleen.

Laittomiin huumeisiin on Kouluterveyskyselyssä niputettu laittomia päihteitä kannabiksesta heroiinin. Suurin osa kokeiluista lienee kuitenkin kannabiskokeiluja.