Saamelaiskäräjät tyrmää perustuslakivaliokunnan muutosesitykset saamelaiskäräjälakiin, joka kaatui tänään perustuslakivaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta oli ”erittäin kiireellisellä aikataululla” päättänyt varata saamelaisten edustajille tilaisuuden lausua käsityksensä muutoksista.