Vuokrat eivät ole korkeampia asunnoissa, joihin maksetaan avokätisemmin asumistukea, selviää VATT:n tutkimuksesta. Sen mukaan yleisen asumistuen erot eivät heijastu vuokriin.