Ihmiset, jotka käyttävät enemmän rahaa muihin ihmisiin, ovat onnellisempia, kertoo kansainvälinen tutkimus.

Kolmen yliopiston tutkijoiden yhdessä tekemä tutkimus julkaistiin Journal of the Association for Psychological Science –lehdessä.

–Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, joilla on enemmän rahaa ovat tyytyväisempiä kuin ne, joilla on vähemmän. Meidän tutkimuksemme osoittaa, että sillä, miten ihmiset käyttävät rahaa on myös vaikutusta onnellisuuteen, tutkijat kertovat.

Tutkimuksessa ihmisille annettiin rahaa, minkä he saivat käyttää mielensä mukaan päivän aikana. Puolet ihmisistä osti itselleen jotain ja puolet käyttivät rahan auttaakseen jotain toista.

Illalla ihmiset, jotka käyttivät rahaa auttaakseen toisia, raportoivat onnellisempia mielentiloja päivän ajalta kuin ne, jotka käyttivät rahan itseensä, tutkimuksessa paljastui.

Tutkimuksen toisessa osassa selvisi, että ihmiset tulivat onnelliseksi kun antoivat rahaa pois, mutta vain jos saivat itse päättää kuinka paljon antavat.