Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille työttömyyskassojen pakkojäsenyyden kautta.

Hän kirjoittaa kassojen pakkojäsenyydestä Facebookissa ja Twitterissä.

”Mielestäni kaikkien ehdot täyttävien tulisi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, työttömyyskassojen kautta. Mielestäni työttömyyskassoihin pitäisi kaikkien kuulua lakisääteisesti, jokainen voisi itse valita sitten kassansa", Arhinmäki tviittaa.

Arhinmäki vertaa työttömyyskassan pakkojäsenyyttä pakolliseen liikennevakuutukseen.

”Ihminen voisi liittyä joko ammattiliiton kassaan tai yksityiseen kassaan. Saksassa ja Sveitsissä pakollinen sairausvakuutus on pääosin hajautettu sairauskassoihin, joiden asema on jossain määrin samankaltainen kuin Suomen työttömyyskassojen”, Arhinmäki toteaa Facebookissa.

”Ammattiliittojen kassoilla on positiivinen vaikutus järjestäytymisasteeseen ja liittojen kassat tuntevat erityisesti oman alansa tilanteen.”

Arhinmäen mukaan järjestelmä maksaisi arviolta 250 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja kertoi näkemyksistään maanantaina myös Ylen A-studiossa ja totesi puhuvansa puolueen suulla. Näin vasemmistoliitto tekee hieman yllättäen pesäeroa pääministeripuolue sdp:hen, joka ei ole ottanut asiaan puolueena näin selkeästi kantaa.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa linjataan jatkoselvityksestä yleisestä ansiosidonnaisesta, jota hallituksessa ovat kannattaneet keskusta ja vihreät. Sitä vastoin sdp ja vasemmistoliitto eivät ole olleet siitä innostuneita.

LUE LISÄÄ:

Universaali ansioturva nousi keskusteluun oppositiopuolue kokoomuksen Elina Lepomäen kerrottua kokoomuksen kannattavan sitä. Kokoomuksesta ei ole kuitenkaan kommentoitu, millaista mallia puolue tarkemmin ajaa.

Arhinmäen esiin nostama malli vaikuttaa samalta ratkaisulta, jota selvitysmies Mauri Kotamäki ehdotti raportissaan vuonna 2018. Kassojen pakkojäsenyys oli yksi Kotamäen kolmesta mallista.

Myös Kotamäki vertasi vaihtoehtoa pakolliseen liikennevakuutukseen ja lisäksi yrittäjien eläkevakuutukseen, jonka tapaan myös ehdotetussa palkansaajien vakuutuksessa tulisi olla vuosittainen palkkaan sidottu tuloraja. Sen ylittävät henkilöt olisivat velvollisia ottamaan vakuutuksen.

Kotamäki laski, että järjestelmän rahoitusvajeeksi muodostuisi lopulta 228 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon kassojen kasvanut jäsenmaksutulo.

”Uudistuksen johdosta työttömyyskassojen jäsenmäärä kasvaisi karkean arvion mukaan noin 450 000 henkilöllä. Olisi mahdollista, että myös ammattiliittoihin järjestäytyminen lisääntyisi johtuen monien työttömyyskassojen ja ammattiliittojen yhteyksistä”, Kotamäki kirjoitti raportissaan.