Alkoholi tunnetusti heikentää palautumista yöunen aikana, mutta puettavien mittalaitteiden ansiosta kuva sen vaikutuksista eri-ikäisiin ihmisiin voi tarkentua huomattavasti.

Diplomi-insinööri Julia Pietilän väitöskirjassa perehdyttiin unen ja liikunnan mittaamiseen. Yksi väitöskirjan aiheista oli tutkia alkoholin vaikutusta yöuneen.

”Koska tutkimusaineistoa oli niin suurelta määrältä ihmisiä, saatiin myös kiinnostavaa lisätietoa: alkoholin vaikutus yöuneen oli samanlainen sekä nuorilla että vanhoilla henkilöillä”, Pietilä sanoo tiedotteessa.

Nuori ikä ei siis näyttänyt suojaavan alkoholin unta heikentävältä vaikutuksilta.

”Tällaista näkökulmaa ei ole pystytty aiemmin tutkimaan, koska tutkimusjoukot ovat olleet pieniä.”

Tutkimuskäyttö ollut vähäistä

Älykellot ja -sormukset ovat viime vuosien aikana tulleet suosituksi tavaksi mitata ja seurata omaa hyvinvointia. Toistaiseksi laajojen puettavilla mittalaitteilla kerättyjen aineistojen tutkimuskäyttö on kuitenkin ollut vähäistä.

Lue myös:

Pietilää kiinnosti se, miten puettavilla mittalaitteilla kerättyjä aineistoja voidaan soveltaa tutkimuskäyttöön. Pietilän väitöstyön mukaan arjessa käytetyt puettavat mittalaitteet mahdollistavat suurten tietomäärien keräämisen ihmisten hyvinvoinnista, mikä tarjoaa myös tutkimukselle arvokasta tietoa hyvinvoinnista käytännön havaintojen kautta.

Tutkimuksessa käytetty puettava mittalaite oli Firstbeatin Bodyguard 2 -mittalaite, joka kiinnitetään rintakehään elektrodeilla. Pietiläkäytti väitöstutkimuksessaan Firstbeat Technologies Oy:n keräämää yli 52 000 suomalaista työntekijää kattavaa sykevälivaihteluun perustuvaa mittausaineistoa.

Arjessa tehdyt mittaukset osoittautuivat monipuolisiksi. Niiden avulla voidaan todentaa aiempien tutkimustulosten merkitystä käytännössä, mutta niihin pohjautuvat havainnot voivat myös tarjota uusia kiinnostavia tutkimuskysymyksiä tuleville tutkimuksille.

Pietilä uskoo, että puettavilla mittalaitteilla saadaan käytännön kannalta tärkeää tietoa.

”Puettavilla mittalaitteilla kerätyt aineistot antavat uudenlaisen mahdollisuuden tutkia ja tehdä arkielämän havaintoja siitä, miten ihmiset käyttäytyvät. Aineistot myös antavat näkökulmia siihen, miten ihmisten hyvinvointia voitaisiin tukea.”

Väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa 14. helmikuuta.

Lue seuraavaksi: