Varainhoitotalo Standard Life Investmentsin päästrategi Andrew Milligan kehuu Suomen onnistuneen hyvin valtionlainojensa kauppaamisessa miinusmerkkisellä korolla. Toisena onnistujana hän nostaa esiin Sveitsin.

-Periaatteessa nämä eurooppalaiset hallitukset ovat negatiivisten korkojen selkeitä edunsaajia. Suomi ja Sveitsi ovat menestyksekkäästi laskeneet liikkeelle valtionlainoja negatiivisilla koroilla ja vähentäneet siten tulevia korkomenojaan, hän kommentoi tuoreessa katsauksessaan.

Milligan uskoo muiden hallitusten seuraavan Suomen ja Sveitsin esimerkkiä.

-Valtionlainoja voidaan näin käyttää esimerkiksi pitkän aikavälin infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, mikä ehkä auttaa painamaan työttömyyttä alas ja siten parantaa istuvien hallitusten suosiota, hän ennakoi.

Suomen Pankin tilastojen mukaan ainakin kolmen Suomen velkapaperin korko on edelleen negatiivinen, vaikka poliittisen epävarmuuden on sanottu nostaneen korkotasoa eduskuntavaalien jälkeen.

Andrew Milligan varoittaa samalla, että negatiiviset korot ja joukkolainojen tuotot voivat vääristää finanssimarkkinoita pahasti.

-Jos negatiivisten nimellistuottojen kausi jatkuu pitempään, sillä on huomattavia seurauksia, eikä vain Euroopassa. Jos esimerkiksi pankkien talletuskorko kääntyy negatiiviseksi, se voisi johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset alkavat rohmuta käteistä, hän varoittaa.

Milliganin mukaan negatiiviset korot voivat helposti johtaa myös esimerkiksi asuntojen hintojen nousuun. Kaikki voi kuitenkin muuttua äkisti.

-Jos ja kun luotonantajat ottavat askeleen taaksepäin, kuplat puhkeavat.