Euroopan väliaikaista vakausrahastoa kasvatetaan aiemmin tiedettyä enemmän, mikä tarkoittaa myös Suomen takausosuuden kasvamista. Valtioneuvosto kertoo asiasta kirjelmässä, jonka lähettäminen eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvostossa äänin 11–5 keskustan ministerien vastustaessa.

Ennen vaaleja Suomessa väiteltiin siitä, onko Suomi jo sopinut ERVV-takaustensa tuplaamisesta noin 8 miljardista 16 miljardiin. Nyt valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että alkuperäistä korotusehdotusta on muokattu niin, että Suomen osuus olisikin 16 miljardin sijaan 17,2 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön mukaan miljardimäärien muutos johtuu summien laskentatavoista, ei ERVV:n tarpeen kasvamisesta.

ERVV:n nykyisen puitesopimuksen mukaan kaikkien jäsenmaiden takausten yhteismäärä on 440 miljardia euroa. Suomen valtiontakaukset ovat sopimuksen mukaan enintään 7,9052 miljardia euroa.

Nyt Euroopan komissio on yhteistyössä ERVV:n henkilöstön kanssa laatinut 5. huhtikuuta päivätyn luonnoksen ERVV-puitesopimuksen muuttamisesta. Uuden sopimusluonnoksen vaihtoehto 1:n mukaan kokonaistakausta kasvatettaisiin 920 miljardiin euroon, josta Suomen osuus olisi mainittu 17,2 miljardia euroa.

Alkuperäisessä muutosehdotuksessa, josta Suomessa ennen vaaleja keskusteltiin, Suomen osuus ehdotetusta 880 miljardin euron kokonaistakauksesta olisi ollut 15,81041 miljardia euroa.

Toisaalta komission ehdotuksessa on myös vaihtoehto 2, jossa takaus annettaisiin pääoman nimellisarvolle. Tällöin Suomen osuus 726,5 miljardin euron kokonaistakauksista olisi 13,6 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Martti Salmi vahvistaa Uudelle Suomelle, että Suomen osuus on nousemassa 16 miljardista, josta ennen vaaleja keskusteltiin. Hänen mukaansa kyse on kuitenkin lähinnä siitä, että ”koko laskentatapa on muuttunut”.

Eli kyse ei ole ERVV:n tarpeen kasvamisesta?

–Juuri näin, vastaa Salmi.

Valtioneuvosto lähetti ERVV-kirjelmän eduskunnalle tänään. Uusi ERVV-sopimusehdotus on iltapäivällä eduskunnan suuren valiokunnan keskustelun pohjana. Suuri valiokunta päättää tänään Suomen kannan ERVV:n takausten kasvattamiseen, Portugalin tukipakettiin sekä Euroopan pysyvään vakausmekanismiin.

Martti Salmi toteaa, että takausosuuden nouseminen ei ole "merkityksellistä", koska Suomi on nyt vaatimassa Portugalin jälkeisille mahdollisille takauspyynnöille vakuuksia. Vakuusehdosta sopivat kokoomus ja SDP keskiviikkona, mikä yhdessä muiden ehtojen kanssa aukaisi Suomen Portugali-umpisolmun.

Salmi muistuttaa, että ERVV:n kasvattamisen tarkoitus on palauttaa välineen "alkuperäinen uskottavuus" eli saada ERVV:lle lasketty 440 miljardin hätärahasto täysimääräisenä käyttöön. Tällä hetkellä käytettävissä on tosiasiallisesti vain noin 250 miljardia euroa.

Keskustan ministerit Mari Kiviniemen johdolla jättivät kirjelmän lähettämisestä eriävän mielipiteen sekä ERVV:n että EVM:n osalta. ERVV:n osalta todetaan seuraavaa: ”Suomen vastuullista linjaa euromaiden talouskriisien hoitamisessa on jatkettava. Suomen on samalla pidettävä tiukka linjansa sekä väliaikaisen rahoitusvakausvälineen että pysyvän vakausmekanismin osalta. Tämän mukaisesti Suomen ei tule sitoutua takausvastuiden kasvattamiseen nyt esitetyllä tavalla”.

EVM:n osalta keskustan ministerit toteavat näin: ”Suomen vastuullista linjaa euromaiden talouskriisien hoitamisessa on jatkettava. Suomen on pidettävä tiukka linjansa sekä väliaikaisen rahoitusvakausvälineen että pysyvän vakausmekanismin osalta. Suomi esittää sijoittajavastuun täsmennystä siten, että sijoittajavastuu toteutuisi nyt esitettyä paremmin ennen pysyvän mekanismin voimaantuloa syntyneiden velkojen osalta.”