Uusi hallitus aikoo nostaa sakkojen määriä. Linjaus on siinä mielessä yllättävä, että se ei ole ollut lainkaan ennakkospekulaatioissa esillä.

- Rikesakkojen määrä kaksinkertaistetaan ja nostetaan yläraja 115 eurosta 230 euroon sekä liitännäisen menettämisseuraamuksen yläraja 1000 eurosta 2000 euroon, hallitusohjelmassa sanotaan.

Korotustarvetta tarkastellaan seuraavan kerran jo vuonna 2017.

Lisäksi myös päiväsakon määrä kaksinkertaistuu.

- Päiväsakon rahamääränä pidetään yhtä kolmaskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta (nykyisin kuudeskymmenesosa), hallitusohjelma kertoo.

Alimman päiväsakon määrä nostetaan 6 eurosta 12 euroon.