Hallitusohjelmassa linjatut kaivoslain uudistukset tarvitaan Suomeen nopeasti, katsoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr).

Kaivoslain uudistus on juuri käynnistymässä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaivostoimintaan liittyvää lainsäädäntöä on myös ympäristö-, oikeus- ja valtiovarainministeriössä.

Ministerin mukaan esimerkiksi malminetsintäluvan rajoittamisessa on edettävä nopeasti. Hän huomauttaa, että nykyään malminetsintä voi aiheuttaa alueille lähes 20 vuoden epävarmuuden alkaen varauksesta jatkolupien loppuun. Hänen mukaansa kunnan asemaa on vahvistettava.

”Kaivosta perustettaessa tulee puntaroida, onko kaivoksesta saavutettava hyöty tärkeämpi kuin esimerkiksi alueen matkailu tai luontoarvot. Tämän vuoksi kunnan tulee pystyä päättämään kaavoituksella, tuleeko sen alueelle kaivoksia vai ei”, Mikkonen toteaa tiedotteessa.

LUE SEURAAVAKSI:

Mikkosen mukaan kaivostoiminnan vakuudet ovat riittämättömiä ja vastuujärjestelmä on saatettava kuntoon.

”Kaivostoiminnan epäonnistuessa sen kustannukset eivät saa kaatua yhteiskunnan maksettavaksi, kuten viime vuosina on muutamissa tapauksissa käynyt. Riittävillä vakuuksilla ja vastuujärjestelmää kehittämällä on taattava, että ympäristöstä huolehditaan myös ongelmatilanteissa tai jos kaivosyhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi.”

LUE SEURAAVAKSI:

Hallitusohjelmassa on linjattu kaivosveroselvityksestä, jossa niin ikään on Mikkosen mielestä tarpeen edetä nopeasti. Kaivosveron avulla maaperän kaivannaisista halutaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Hallitusohjelman mukaan selvitetään mahdollisuuksia verottaa kaivosoikeuksien myyntivoittoja Suomessa silloinkin, kun ne ovat ulkomaisten yhteisöjen omistuksessa.

”Kaivostoiminnassa hyödynnetään kallioperämme uusiutumattomia luonnonvaroja. Ne voidaan hyödyntää vain kerran. On selvää, että näistä luonnonvaroista on myös maksettava korvaus yhteiskunnalla”, Mikkonen toteaa.

Hallituspuolueista keskusta ja vihreät ovat olleet eri linjoilla monista ympäristökysymyksistä. Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr) arvioi Uuden Suomen laajassa haastattelussa syksyllä, että ”vihreiden mielestä tarvitaan kokonaisvaltainen kaivoslain uudistus, eikä pientä viilausta, joka riittäisi monille keskustalaisille”.

LUE TIINA ELON HAASTATTELU: