Suurten teollisuusyritysten tuottamien jätteiden määrät ja niiden ympäristövaikutukset ovat melko hyvin tiedossa. Jätettä syntyy kuitenkin myös merkittäviä määriä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, ja näitä jätevirtoja on vaikeampi arvioida, etenkin, jos ne käsitellään kunnallisesti yhdessä kotitalousjätteen kanssa.