75 prosenttia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista kasvuyrittäjistä Britanniassa pysyttelee ainakin osittain kaapissa hakiessaan rahoitusta yritykselleen. Tämä on tulos kyselytutkimuksesta, jonka teetti sateenkaarivähemmistöihin identifioituvien sijoittajien yhteenliittymä Proud Ventures. Kysely tehtiin Britanniassa sekä yrittäjille että sijoittajille, ja siihen vastasi 130 sateenkaariyrittäjää ja 61 sateenkaarisijoittajaa.