Työntekijäjärjestö SAK ajaa Suomeen lakisääteistä irtisanomisjärjestystä, jossa työnantajan olisi yt-neuvotteluissa suosittava työpaikassa pisimpään olleita. Perusteena on pitkään työsuhteissa olleiden ikääntyneiden työllisyyden parantaminen, sillä näiden mahdollisuudet työllistyä tai kouluttautua uudelleen ovat muita vähäisemmät. Irtisanomisjärjestys on yksi SAK:n vaalitavoitteista tulevalle hallituskaudelle.

Lue tarkemmin: Nyt haukkuvat jo omatkin – Rakennusliitosta tyly viesti SAK:lle irtisanomisjärjestyksestä

Piilaaksolla on Kauppalehden mukaan erityinen näkökulma kysymykseen, sillä aloittelevan teknologiayrityksen rakentaminen on pysyvää epävarmuutta markkinoiden teknologioiden, asiakkaiden ja liiketoiminnan muutoksessa.

Kaliforniassa käytetään avoimia at will -työsopimuksia, joka tarkoittaa käytännössä ikuista koeaikaa. Jokainen voi irtisanoutua tai lopettaa työssään milloin vaan. Järjestelyä pidetään yhtenä Piilaakson tärkeistä menestystekijöistä. Yritykset uskaltavat rekrytoida, kun irtisanomiseen liittyvät riskit ovat pienet. Vapaiden työsuhteiden ajatellaan olevan neutraaleja, sillä molemmilla osapuolilla on yhtäläinen vapaus päättää yhteistyö.

Henkilöstö on nykyajan teknologiayrityksen ylivoimaisesti kallein kustannuserä. Siksi mahdollisuutta skaalata käsiparien määrää ketterästi ylös tai alas tilanteen mukaan on pidetty Piilaakson menestyksen avainasiana. Kun yritys kasvaa nopeasti, on tärkeintä löytää oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin.

Työsuhteen päättyminen voi johtua monesta syystä: henkilö ei sopinut kulttuuriin tai tehtävään. Piilaaksossa se ei tarkoita epäonnistumista, vaan sitä ettei yhdistelmä ollut oikea.

Piilaaksossa työvoima on jatkuvassa liikkeessä. Asetelma luo kannusteen molemmille osapuolille. Työnantajat haluavat luoda viihtyisän ympäristön pitääkseen tekijöistä kiinni ja henkilöstö pyrkii suoriutumaan tehtävissään parhaalla mahdollisella tavalla.

Sokeritautia hoitavan Virta Healthin toimitusjohtaja Sami Inkinen korostaa pitävänsä työntekijöiden etuja ja olosuhteita suojelevia lakeja ja säädöksiä tärkeänä.

”Yhdysvalloissa on keikka- ja alustatalouden työntekijöiden tilanne erittäin heikko sosiaaliturvan ja terveydenhuollon osalta”, hän varoittaa.

Yrittäjänä hän toteaa kuitenkin näkevänsä, miten jokainen päivä on taistelua menestyksen ja konkurssiin johtavan epäonnistumisen välillä.

”Epäonnistuminen ei ole hyvä lopputulos yrityksen, työntekijöiden saati yhteiskunnan kannalta. Nykyaikana jokainen teknologiayritys kilpailee globaalisti. Onnistuminen on miltei mahdotonta, mikäli palveluksessa eivät ole kaikkein parhaat työntekijät.”

Ehdotettu laki heikentäisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä, mikä olisi Inkisen mukaan kaikkien kannalta huono asia. Teknologiayrityksen rakentaminen on jossain määrin kuin sodankäynti tai ainakin taistelu eloonjäämisestä, Inkinen vertaa.

”Tilannetta voisi verrata talvisotaan. Emme silloin säätäneet lakia, joka olisi edellyttänyt vanhimpien sotilaiden laittamista eturintamaan. Sinne lähetettiin kaikkein paras saatavilla oleva miehistö, jotta lopputuloksena olisi voitto. Olisi ollut hulluutta lähettää eturintamalle kakkosluokan miehitys. Emme siinä tapauksessa varmasti olisi juhlineet itsenäisyyspäivää viime viikonloppuna. Yrittäjyys globaalissa kilpailussa on samanlaista.”

Inkinen ehdottaa, että ongelmaa tulisi lähestyä muilla ratkaisuilla, kuten valtion rahoittamalla uudelleenkoulutuksella, eikä hankaloittamalla yritysten onnistumismahdollisuksia.

Lue koko juttu Kauppalehdestä.