Keskuskauppakamarin Yritysparlamentti antaa Sipilän hallitukselle norminpurun kouluarvosanaksi tyydyttävän 7,2.

”Arvosana selittyy lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisen vaatimattomalla lopputuloksella”, arvioi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa tiedotteessa.

Etujärjestön mukaan pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisälsi erinomaiset lupaukset sääntelyn sujuvoittamisesta, sillä tavoitteeksi vuonna 2015 asetettiin turhan sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Hallitusohjelmassa luvattiin perata säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa.

Nyt vaalikauden hallituksen esitykset on annettu. Yritysparlamentin kyselyyn vastanneet yritysjohtajat arvioivat Keskuskauppakamarin mukaan, että norminpurussa on ollut selkeitä onnistumisia, mutta lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen on ”tekemistä vaille valmis”.

”Suomi on menossa oikeaan suuntaan, sillä olemme päässeet hyvälle alulle sääntelyn purkamisien suhteen ja julkisen talouden kehittämisprojektit (mm. sote) on saatu ainakin etenemään. Myös työmarkkinoiden jäykkyyksien purkamista on saatu alulle tällä hallituskaudella”, arvioi eräs vastaaja.

”Suunta oikea, vauhti verkkainen”, sanoo toinen.

Linnainmaan mukaan erityisesti kaupan alan sääntelyyn on saatu merkittäviä onnistumisia, kun kauppojen aukioloajat on vapautettu ja alkoholilain uudistus tehty. Myös kauppojen suuryksikkösääntelyä on kevennetty.

”Liikennealalla saavutettiin merkittävä uudistus, kun taksien markkinoille tulon jarrusta, lupien määräsääntelystä luovuttiin. Tieliikenteessä tehtiin myös muita yritysten hallinnollista taakkaa keventäviä lupauudistuksia”, Keskuskauppakamari kiittää.

Linnainmaa kiittää myös norminpurkua, jota on tehty työllisyysasteen nostamiseksi eli esimerkiksi rekrytointiriskin alentamiseksi.

”Työntekijän palkkaamiseen liittyvää riskiä on madallettu pidentämällä koeaikaa neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, lyhentämällä takaisinottovelvoitetta yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen ja pitkään jatkuneissa työsuhteissa kuuteen kuukauteen sekä sallimalla määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman perusteluja pitkäaikaistyöttömän kanssa”, hän sanoo.

Sen sijaan hallitusohjelmassa luvattu lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen ei ole toteutunut.

”Päätössaldo ei tältä osin paljonkaan värähdä lähtötilanteesta. Edistystä on tapahtunut kaupan suuryksiköiden lisäksi siinä, että erinäisten pienten toimenpiteiden, kuten kylttien osalta on siirrytty lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Juuri muuta ei luvituksessa olekaan tapahtunut. Ympäristölupien käsittelyjen yhteensovittelu on pieni askel eteenpäin, mutta yhteen lupaan ja luukkuun ei hankkeessa päästy. Positiivinen askel on myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen käynnistäminen”, Linnainmaa sanoo.