VATT julkaisi keskiviikkona uuden selvityksen eri yritystuista ja niiden vaikutuksista. Selvityksen mukaan suorista tuista tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettävillä tuilla oli positiivisia vaikutuksia.

Sen sijaan yrityksille annettavilla investointituilla ei ole juurikaan vaikutusta yritysten tekemiin investointeihin. Etenkin suurten yritysten saama tuki usein syrjäyttää yksityisen rahoituksen investoinneissa, selviää raportista.

Samoin työllistämis- ja matalapalkkatuilla ei ole merkittävää vaikutusta työllisyyteen tai yritysten tuottavuuteen. Ne siirtyvät osin palkkoihin, mutta suurin osa niistä jää yrityksille.

Suomessa yritystukia jaetaan suoraan rahana yrityksille yhteensä 1,3 miljardin euron edestä. Lisäksi erilaisia verohelpotuksia myönnetään yhteensä 6 miljardin euron edestä.

Vaikka suorien työllistämis- ja investointitukien vaikutukset jäävät laihoiksi, on tutkimus- ja kehitystoimintaan myönnettävällä rahoituksella ja verotuilla selvä positiivinen vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan. VATT:n mukaan innovaatiotuet edistävät merkittävästi etenkin pienten yritysten toimintaa.

VATT tosin huomauttaa, että suurin osa yritysten kehitystoimintaan myönnetyistä suorista tukirahoista menee suurille yrityksille, mutta oikein kohdennettuina tuet voivat tehokkaasti edistää talouskasvua.

Uudessa selvityksessä myös todetaan eri arvonlisäverokannat talouden toimintaa ja kasvua voimakkaasti haittaaviksi verotuiksi. Tehokkaampaa olisi tutkijoiden mukaan se, että veropohja olisi laaja ja yhtenäinen, jolloin alv:ta voitaisiin alentaa useilla prosenttiyksiköillä ja silti yltää nykyiseen verotuottoon.