Perussuomalaisten eduskuntaryhmä aikoo jättää eriävän mielipiteen parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoo, että toteutuessaan yritystukityöryhmän esitys ajaisi omaa teollisuuttamme EU:n ulkopuolelle.

–Teollisuuden energialeikkuri, päästökauppakompensaatio, nykyinen kaivosten sähköverokanta sekä matkustaja-autolauttojen työvoimakustannukset ovat välttämättömiä säilyttää niin huoltovarmuuden kuin teollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi. Olisi käsittämätöntä ja Suomen edun vastaista antaa teollisuutemme karata maihin, joissa ei ole lainkaan tai ei ainakaan noudateta EU-tason ilmastopoliittisia määräyksiä. Jätämme työryhmässä eriävän mielipiteen, Meri toteaa tiedotteessa.

Kauppalehti kertoi aikaisemmin tänään eri lähteisiin viitaten, että yritystukiryhmä on päätymässä ehdotukseen, jonka mukaan teollisuus menettää merkittävän osan sähköveron palautuksista. Menetetty tuki siirtyisi lehden mukaan Business Finlandin rahoitukseen.

Sähköveron palautukset tuovat vuositasolla noin 150–200 miljoonaa euroa teollisuudelle.

Työryhmän puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (kesk.) ei kerro, onko työryhmä jo päässyt yksimielisyyteen ehdotuksessaan, joka tulee mahdollisesti julki 3. huhtikuuta.

–En tee eroa yritystukien selvittämisessä vientiteollisuuden ja kotimarkkinoiden yritysten kesken. Keskustelu yritystuista on mennyt paljolti harhaan enkä nytkään paljasta ehdotusta vientiteollisuuden osalta, Pekkarinen sanoo Kauppalehdelle.

Työryhmä jakaa eri tietojen mukaan yritystuet kahteen kastiin eli säilyttäviin ja uusiutuvaan tukeen. Säilyttävä tuki kohdistuu työryhmän mukaan eri alojen raskaaseen teollisuuteen, kuten metsään, metalliin ja kemiaan.

Työryhmä päätyy Kauppalehden mukaan ilmeisesti malliin, joka puoltaa etenkin uudistavaa tukea. Vientiteollisuus joutuisi lehden mukaan siten valtion uuden elinkeinon edistämisen organisaation eli Business Finlandin maksumieheksi.

Perussuomalaiset sanoo, että vaikka teollisuus käyttää Suomessa paljon energiaa on käyttö kilpailijamaihin verrattuna tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää.

–Jos Suomen energiaveroa laskettaisiin lähemmäksi EU:n minimitasoa ei energiaveroleikkuria enää tarvittaisi. Sähköveron alentamisella turvattaisiin teollisuuden, pk-yritysten ja palvelualan kilpailukyky sekä lisättäisiin myös kotitalouksien ostovoimaa, Leena Meri kommentoi.

Perussuomalaiset katsovat myös, että yritystukityöryhmän on esitettävä tuulivoimatukien lakkauttamista ja nykyistenkin tuulivoimasyöttötariffien maksatus on keskeytettävä siihen asti, kunnes hallituksen päättämä tuulivoiman terveyshaittatutkimuksen toinen vaihe on toteutettu.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus asetti parlamentaarisen yritystukityöryhmän syyskuussa. Tavoitteena on laatia tiekarttaa yritys- ja verotuista sekä selkiyttää yritystukien järjestelmää.

Teollisuuden energiaverojen mahdollinen uudistaminen kuuluu yhtenä merkittävänä osana selvitykseen. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki poliittiset puolueet.