Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz tarttui eduskunnan täysistunnossa eduskunnan tietopalvelun laskelmaan oppositiopuolue vihreiden vaihtoehtobudjetista. Zyskowicz kyseli, miksi vihreät esittää ”työttömyyden lisäämistä”.

Kokoomusedustaja viittaa tietopalvelun arvioon vihreiden esittämien politiikkamuutosten vaikutuksesta työllisyyteen. Tietopalvelun raportista löytyy useita arvioita vaihtoehtoisilla ”työn tarjonnan joustoparametreilla”, ja yhden vaihtoehdon mukaan vihreiden esitys vähentäisi työllisyyttä 21 000 hengellä verrattuna hallituksen talousarvioesitykseen.

Zyskowicz riemuitsi asiasta kysellen, kuka vihreistä on ”omien mokien selitysvuorossa”.

”Kokoomuksen mielestä työttömiä on liikaa, eikä liian vähän, kuten vihreiden mielestä. Olen ollut pitkään eduskunnassa enkä muista tilannetta, jossa mikään oppositiopuolue olisi esittänyt sellaista varjobudjettia, jossa kymmenillä tuhansilla lisätään työttömien määrää”, Zyskowicz kummasteli.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sai vastata Zyskowiczin muotoilemaan kysymykseen: Miksi te esitätte työttömyyden lisäämistä?

Haavisto korosti, että vihreät nostaisi köyhyydestä yli 26 000 ihmistä varjobudjetillaan, jossa muun muassa korotetaan työttömän peruspäivärahaa.

”Samaan aikaan meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä toimii niin, että siinä on näitä kannustinloukkuja, kuten te, edustaja Zyskowicz, erittäin hyvin tiedätte, ja vihreät ovat esittäneet koko perusturvajärjestelmän uudistamista. Me olemme kannattaneet perustulon tapaista kannustavaa mallia”, Haavisto selitti.

Vihreät esittää vaihtoehtobudjetissaan muun muassa työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan tasokorotusta 50 eurolla kuukaudessa. Nykyisellä sosiaaliturvajärjestelmällä tämän uskotaan muodostavan kannustinloukun, joka vähentäisi työllisyyttä, ja tämä näkyy tietopalvelun laskelmassa. Vihreiden varjobudjetissa huomioidaan tilanne todeten, että ennen sosiaaliturvan uudistusta tarvitaan välitöntä apua kaikista köyhimmille.

”Tämä laskelmapohja, jota tietopalvelu esittää, se tulee näistä luvuista, jotka ovat nykyisen mallin mukaisia. Me esitämme mallien muutosta. Te tiedätte sen hyvin”, Haavisto sanoi.

Zyskowicz huomautti, että laskelman on tuottanut ”se sama tietopalvelu”, jota oppositio on usein käyttänyt hallituksen politiikan vaikutusten kriittiseen tarkasteluun.

”Nyt te esitätte sellaista varjobudjettia, jossa työttömien määrä kasvaa 21 000:lla, ja kun minä kysyn, miksi te esitätte, niin te selittelette jotain eri tulonsiirtomalleista. Ei se ole mikään vastaus. Kertokaa, miksi te esitätte sellaista varjobudjettia, jolla työttömien määrä kasvaa 21 000:lla”, Zyskowicz jatkoi.

”Ja kun puhutte köyhyydestä, eikös se ole pahin köyhyyttä luova tekijä, että työttömien määrää kasvatetaan?”

Haaviston vastaus oli viileä.

”Edustaja Zyskowicz, minusta tuntuu, että te ette kuitenkaan oikeasti ole huolissanne köyhien määrän lisääntymisestä, siitä tilanteesta, joka köyhillä perheillä Suomessa tällä hetkellä on.”

Haaviston mukaan köyhyyteen tulee puuttua. Hän muistutti, että myös sosiaaliturvajärjestelmää kannustinloukkuineen on tarkoitus uudistaa ”heti sote-uudistuksen jälkeen toivottavasti seuraavalla hallituskaudella”.

”Ja sen pitää olla kannustava perusturvamalli, jotta sitten kaikki ottaisivat vastaan myöskin tilapäistä työtä, satunnaisempaa työtä ja muuta. Tällä hetkellä malli ei ole tämä. Tämän kaiken olemme tässä vaihtoehtobudjetissamme sanoneet hyvin selkeästi. Samaan aikaan kun esitämme köyhien tilanteen helpottamista, esitämme tätä kannustavaa mallia.”

Haavisto uskoi myös, että vihreiden esittämät koulutuksen lisäpanostukset parantaisivat työllisyyttä.

Lue lisää vaihtoehtobudjeteista:

Vasemmistoliitto haluaa lentoveron – ”Keski- ja suurituloiset maksavat”

Näinkö saadaan Suomen automarkkinoille iso määrä käytettyjä sähköautoja? – Rkp ehdottaa hankintatukea

Kd: Ay-jäsenmaksujen verotukeen mullistus – ”Jäänne menneiltä ajoilta”

Vihreät: Lentovero Suomeen