Sunnuntai 22.10.2017

Autoverosta kilometripohjainen Alankomaissa?

Jaa artikkeli:
Luotu: 
14.11.2009 10:33

Alankomaat esittää siirtymistä nykyisestä auton ostamiseen ja omistamiseen liittyvästä verotuksesta kilometripohjaiseen maksuun, kertoo Yle Uutiset.

Satelliittipaikannukseen perustuva järjestelmä kerää tiedot jokaisen auton liikkeistä ja lähettää teiden käytöstä laskun auton omistajalle.

Järjestelmä tulee voimaan vuonna 2012, jos hallituksen esitys menee läpi maan parlamentissa. Paikannusjärjestelmä olisi maailman ensimmäinen tässä laajuudessa.

Käyttömaksun tavoitteena on vähentää Alankomaiden hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia ja puolittaa ruuhkat. Systeemissä maksu riippuisi auton koosta ja päästöistä. Jokaisessa autossa pitäisi olla GPS-laite. Linja-autot, taksit ja moottoripyörät eivät tule maksun piiriin.

Suomesssa liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on sanonut haluavansa selvittää vielä tällä hallituskaudella, voiko ajoneuvoveron muuttaa kilometriperusteiseksi.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Minä vaan

Voiko järjettömänpää ajatusta Suomen kaltaisessa maassa
olla.
Etäisyydet ovat pitkät ja kunnollista paikallista liiken-
nettä taida löytyä kuin isoista kaupungeista.
Tässä nyt minkaanlaista kohtuullisuutta kyllä ole.
Se joka välttämättä tarvitsee omaa autoa, maksaa siitä
eniten.
Tämä olisi taas yksi niitti maaseuden ja pienten paikko-
jen, joissa välttämättömätkin palvelut ovat jopa kymmenien
kilometrien päässä, kuolemalle.
Täysin keskustelutta näyttää menneen Mot-ohjelman väite,
että tämä ilmaston lämpeneminen ei ole todellista.
Ei vain tuokaan asia ole riittävän tarkoituksenmukainen,
vaan hysteriän luominen on monille edullisempaa.
Noihin kenties tarkoituksellisesti vääriin tietoihin, perustuu tämäkin enemmän kuin tyhmä asia

ROOSTER

"Voiko järjettömänpää ajatusta Suomen kaltaisessa maassa
olla."

Voi olla, ihme kyllä. Televisiolupakin nimettiin mediamaksuksi ja tullaan perimään KAIKILTA talouksilta.

Autoilun verouudistus voitaisiin toteuttaa vapauttamalla sähköautot veroista ja maksuista. Sähkön hintaa voitaisiin pikkuisen nostaa jolloin sen kokonaiskulutus ei nousisi.

Kaksoismittaroinnilla (sähkölasku=ostettu sähkö - tuotettu sähkö) lisättäisiin paikallisia pieniä sähkövoimalaitoksia ja sitä kautta huoltovarmuutta ja tuotaisiin stabiilisuutta markkinoihin. Suuret sähköntuottajat tosin tulevat vastustamaan tätä viimeiseen asti.

Ilkka Luoma

"Ja koko kansa oli kulutusverolle pantava"

[vapaasti mukailtuna historiaa lainaten ajoilta, jolloin ihmisen kulutus oli murto-osa nykyisestä ja vallalla oli henkisyyden aalto vastustaen maallista näyttämisen kiihkoa - synnyttäen perustat monille nykyajan uskonnoille]

Perustoimeentulo on - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta. Kaikki muu kuluttaminen on lisähöystettä ihmiskunnalla helpotteeksi ansaitessa työn kautta ruokaa, asumista, vapaa-aikaa sekä itsensä ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen.

Kulutus on suurin syy, miksi ympäristömme muuttuu. Kulutuksesta on maksettava siihen täsmällisesti kohdistuva juuri ympäristörasituksensa kokoinen kulutusvero kertaa 1,33 -- 1) .

Vallanpitäjä on oivaltanut jo kauan sitten kuinka verotuksella ylläpidetään valtaa, kykyä ja mahtia alamaisiin; luoden myös yhteistä turvallisuutta reviirirajojen vartioinnissa ja puolustuksessa.

Moderni länsitalous on kehittänyt verotuksen huippuunsa monimutkaisuutena mm. tulontasauksen ajamana. Rikkaat eivät saa vapaasti rikastua ja köyhät köyhtyä [mukaelma toisesta samantyyppisestä sloganista, - pienellä kyynisyydellä].

Verotuksella säädetään tunnetusti mahdollisuuksia - siis säädetään valtakoneiston tahtomalla tavalla yhteiskuntarauhaa tai päämääriä ylläpitääkseen tarpeita ja kansallista itsetuntoa. Verot säätävät tasapuolisuutta - ainakin mahdollisuutena - saada riittävästi oppia ymmärtämään huomisen ongelmia ja ylläpitämään ja lisäämään saavutettua taloudellista elintasoa maapalloistuvassa kilpailussa - näinhän me julistamme kasvutaloutemme pääteeseissä.

Kulutus on globalisoitunut. Kaikki haluavat muotivirtauksena aina vain suurempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, erinomaisempaa ja viihdykkeellisempää. Tämä kulutus on tuhoamassa ympäristöämme siitä luonnontilaisesta vakaudesta, mitä luonto kehityskaaressaan olisi omanaan itsellisesti ohjannut.

Ihmisen kulutusinto on noussut taloudellisten kasvupyrkimyksien myötä suuremmaksi kuin ympäröivän luonnon luontainen kyky olisi resursseiltaan sallinut. Näitä resursseja säästääksemme ihmiskunnan on säädettävä verotuksensa takaisin sinne yksinkertaisimpaan muotoonsa, joka säätääkin itse luonnonedellytysten valintaa, eikä pelkästään ihmiskunnan omia itsellisiä päämääriään.

Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero. Siinä jokaisella tuotteella ja palvelulla on oma "ympäristömerkki" säätämässä sen verovaikutusta kuluttajallensa. Ympäristömerkki kertoo haitallisuusasteen, niin ko. tuotteen/palvelun tuotantoprosessista, käyttötilanteista kuin myös sen uudelleen kiertoon saattamisesta. Jokainen tuote on merkitty kansainväliseen ympäristöhaittojen tuote- ja palvelurekisteriin - tämän ylläpidosta vastaisi YK.

Ihminen on kulutuksessaan aina valintatilanteissa: Kuinka paljon, kuinka suurta, miten kallista ja lopulta kuinka tarpeellista, pitäisi olla myös - kuinka ympäristöhaitallista. Jokainen saa edelleen valita vapaaehtoisesti. Nyt ratkaisuksi tulee valinnan hinta. Ympäristölleen rasitteellinen tuote maksaa aina sen verran, mitä se haittana ympäristölleen tuottaa ja kertaa 1,33 -- 1) .

Kulutusverot ovat suunnattuja. Jokainen kulutusveron kohde tuotteena on yksilöity ja verokertymät suuntautuvat tämän tuotteen verotuloluokkaan. Periaate on, että jokainen tuote "kuittaa" omat ympäristöjälkensä kaikkinensa koko sen elinkaaren ajalta. Verotus on muuttumassa täsmäohjatuksi; näin myös aikaansaadut ympäristöhaitat "täsmäkorjautuvat" sillä rahalla, mistä ne kulutushaittaverotulona tulevatkin.

Yhteiskunta ei tarvitse mitään muuta verotusta kuin kulutusveron. Jokainen voi vapaalla valinnan tahdollaan suunnata mielihalujaan, tarvesuuntauksiaan, määriä ja ympäristöhaitallisuusasteita omalla verottomilla tuloillaan ottaen aina osaa kulutusverollaan ko. tuotteen/ palvelun aikaansaamiin ympäristöhaittoihin.

Mitä enemmän kulutat, sitä enemmän maksat. Luonnonvalinta ihmistoteutuksina tapahtuu mahdollisuuksina ja mahdottomuuksina itse luontoa ajatellen. Tässäkin kysynnän ja tarjonnan lait ratkaisevat, sitä ostetaan, mihin on mahdollisuus ja mihin ansaitut varat riittävät.

Kulutusverolla säädetään ympäristöhaitat minimiin. Kulutusveron tueksi itse luonto on jo järjestänyt oman "ajattelemisen aiheensa". Valveutuneisuuden kasvun myötä valinnat ympäristöystävällistyvät.

Huomisen verotuksessa "maailman tietoverkon" ollessa yhteydessä joka kuluttajaan, savuun ja notkelmaan, ovat kulutusverokertymät reaaliaikaisia ja ne rekisteröityvät jo ostohetkellä - näin ko. tavaran kulutusvero suuntaa kulkunsa heti ostajan pankkitililtä valtion ao. kulutusveroluokan, - kohteen ja tuotteen "tilille" ostajamerkinnöin; näin meille jokaiselle muodostuu oma yksilöllinen ympäristöstatus.

Edullisesta ympäristöstatuksesta saa ostohelpotuksia vähän haitallisuutta sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin - näitä ansaittuja bonuspisteitä voi sitten suunnata esim. ympäristöteknologian sijoituskohteisiin.

Uudessa verotusmenettelyssä verottajalle jää siten edelleen "keppi ja porkkana" periaate käytettäväkseen ja lisäksi jokainen kuluttaja näkee omasta tilastostaan ympäristöarvonsa.

Ympäristömuutokset - jotka "säätelevät" voimakkaasti ihmiseloa kaikkialla maapallolla - vaativat tehokkaita, riuskoja ja konkreettisia toimia ihmisiltä, siis kuluttajilta, jotta elinympäristömme voisi jatkua siedettävänä luontoystävällisemmille elintavoillemme, huomioiden myös meitä ympäröivän luontokokonaisuuden.

Ilkka Luoma

KESKUSTELU ----- TIEDE [orig. -- 7.1.2007] //

1)
Kerroin 1,33 on kulutusveron päälle pantava ns. tulontasausosa, koska kuitenkin aina ja kaikkialla eivät yksilölliset edellytykset ole samalla tasolla kaikilla, muodostettaessa kohtuullista elämisentasoa. Ihmiskunta on inhimillinen ja toisistaan "huolehtiva" - kuitenkin, ja tämä kerroin 1,33 tarkoittaa 33% lisää koko kulutusverokertymästä. 33% pitää riittää tulontasaukseen ja liki yhteisten edellytysten ylläpitoon.

sunnuntai, tammikuu 21, 2007

kpyora

Tämä on verottajalle todella edullinen idea. Ainakin kolme tunnettua toimittajaa antaisi järjestelmän käyttöön ilmaiseksi: amerikkalainen CIA, venäläinen FSB ja ranskalainen DGSE. Todella upea ajatus. Kukahan tämän on keksinyt?

Kaizu

Vihdoinkin alkaa järki voittamaan. Mikä onkaan oikeudenmukaisempi tapa verottaa? Ilmanmuuta Suomeen sama järjestelmä. Ja sillä hoidettaisiin vielä ruuhka- ja moottoritiemaksutkin. Miksi tätä ei ole aikaisemmin tajuttu?

ROOSTER

"Maksun lisääminen polttoaineen hintaan on liian yksinkertainen keino. Se ei auta valvomaan kansalaisten liikkumista, se ei mahdollista lisävarusteiden pakkomyyntiä, se ei työllistä niin montaa virkamiestä..."

Näin se on. Alankomaissa voidaan km-perusteisella verolla estää halvan polttoaineen etu lähinaapurimaista ostettaessa.

orwell

Bansiinin normaaliin hintaan jo lisätty veroa 550 prosenttia. Eikö tuokaan riitä?

GPS-siru tulee johtamaan automaattiseen sakottamiseen ylinopeuksista ja muista virheistä.. ja sakot tullaan ottamaan suoraan tililtä. Näin tehdään jo Virossa (sakotetaan suoraan tililtä).

Jatkossa tulee kokonaisia kiellettyjä (biodiversiteetti-) alueita, joilla ei saa ajaa lainkaan tiettyinä vuodenaikoina. GPS pitää huolen tästäkin valvonnasta.

Vanhoihin autoihin tulee käyttäjän kustannuksella asennettavat pakolliset sirut. Asennus ei tule olemaan halpa.

isr

Hienoa, että toimittaja on näppäillyt kysymysmerkin otsikon jatkeeksi. Vaikka ajatus ajoneuvojen satelliittivalvonnasta markkinoidaan idealistiselle ja naiiville väestölle vihreillä arvoilla, tuskin tämä idioottimainen vakoiluhanke tulee menemään läpi edes Alankomaissa.

tapio_o_neva

Ehdotan, että Ilkka Kanervalle pannaan satelliittipaikannin ensin matkapuhelimeen ja sitten prepaid-korttien varalta ihon alle.

Monitori annetaan Seitsemän päivää-lehden toimitukselle, Ilta-Sanomien toimitukselle, Iltalehden toimitukselle ja Hymy-lehden toimitukselle sekä Kansallisen Kokoomuksen puoluetoimistoon.

Kalle Kataja

Tarkoitatko, että koko EU ja sen hankkeet ovat vitsi? Näinhän sen voi nähdä, vaikka vitsin suorituksesta tulee kyllä vielä muitakin reaktioita kuin naurua.

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ...

Tuossa EU:n komission viitesivu tuolle projektille, jonka tarkoitus on kerätä kaikki mahdollinen tieto kansalaisista, heidän liikkeistään ja tunnistamisesta.

Lisää viitteitä:

http://www.google.fi/search?q=indect-project

Kalleh

Oikeudenmukainen ja toimiva liikenneverotus olisi pelkkä energiavero polttoaineeseen, joka perustuisi polttoaineen sisältämään energiaan eli €/Joule. Kaikki tieliikenteeseen käytetty energia verotettaisiin yhtäläisesti, ei suosittaisi bensiiniä, naftaa eikä sähköä. Uudesta autosta maksettaisiin pelkkä arvonlisävero aivan kuten muistakin tuotteista. Tämä johtaisi siihen että jokaiseen käyttöön hankittaisiin siihen sopivin auto eikä esim. kuorma-autoa siksi ettei siitä mene autoveroa. Jos lisäksi halutaan tarkkailla ajettuja kilometrejä ne voidaan tarkistaa katsastuksissa tai vaikkapa antaa veroilmoituksessa. Ammatti- ja työmatkalikenteelle voidaan antaa vähennyksiä polttoainelaskujen perusteella. Kaikki GPS ym. viritykset maksavat maltaita, ovat toimintaepävarmoja ja bittinikkareiden väärennettäviä.

tapio_o_neva

Koko kokonaisuudesta puuttuu tietenkin ajoneuvojen valmistamiseen ja valmistetun ajoneuvon kierrättämiseen menevä energia koko elinkaarelta.

Tuo polttoaine-energiaverotus kiihdyttää kuluttamista "uusien ja vähäpäästöisten" ajoneuvojen osalta.

Suomessa on edullista korea polttoaineen valmistevero, koska se suosii vähäkulutuksisia ajoneuvoja ja korkea ajoneuvojen valmistevero, koska se kannustaa käyttämään ajoneuvot loppuun tai maahantuomaan suuria tai keskikokoisia ajoneuvoja loppuun ajettaviksi.

Yksi suuri ympäristörasite on se, että auton käyttöiästä käytetään vain 2/3, jolloin tulee valmistaa 50% enemmän autoja kuin vihreämmällä ajattelulla.

Itse asiassa Vihreän liiton monet kansanedustajat kannattavat autojen romutuksen ja kulutuksen kiihdyttämistä siksi, että toimintakykyisiä autoja pitäisi romuttaa ja vaihtaa uudempiin.

Vihreä liitto on monessa mukana: se kannattaa Fortumin ja Statoilin lisäksi myös TVO:a ja Volkswagen -konsernia, joka on General Motoria ja Toyotaakin suurempi autojenvalmistaja.

Napsis

Millähän aikovat sen pömpelin tuohon allekirjoittaneen autoon asentaa. Katsastuksessa tulee näyttämään laatikko ajetut kilometrit nollaa. Mittaristossa ei myöskään toimi kilometrilukemat. Ilmeisesti tästä tulee sitten jatkossa hylkäys?
Jos näin, niin jatkossa ajan katsastamattomalla autolla. Nyt riitti kuppaus.

Holotna Pravda

Minkäs sille voi että GPS lähettimen antennin päälle oli jotenkin mystisesti tarttunut tuulen mistälie tuoma folionpalanen, ilmeisesti purukumiliuskan käärepaperi. Kumma yhteensattuma että kojelaudan telineessä tunnesyistä pitämäni enovainaan NMT-puhelin säteilee samalla taajuudella kuin tuo GPS.

Näissä isoissa saksalaisautoissa on muitakin mystisiä vikoja kuten esimerkiksi itse itsensä nollaavat matkamittarit ja EPROM:in vikamuistit. Kukaanhan ei niitä tietenkään tieten tahtoen nollaile tai tyhjentele sillä sehän on laissa kielletty (Saksassa, kohta varmaan myös Suomessa) ja kovat rapsut on tiedossa jos kiinni jää. Siitä huolimatta luotettavaa matkamittarilukemaa saa saksalaiskärryistä hakea yhtä turhaan kuin rehellistä poliitikkoa Arkadianmäeltä.

Sivistysmaissa kansalla on kansanedustuslaitos. Suomessa on kansanedustuslaitos joka uskoo omistavansa kansan.

Vieras

"Satelliittipaikannukseen perustuva järjestelmä kerää tiedot jokaisen auton liikkeistä"

Eli tietokoneella seuraten yhteiskunta(iso veli) tietää joka sekuntti mihin olet autollasi ajanut, kuinka usein käyt tietyissä paikoissa ...muuttuuko käytöstavat jne

...poliittisesti "läikkyvimmissä" maissa "kgb" voisi poimia hankalat tyypit lennosta melko nopeasti ..ja koko "radikaali = ääriliike"-porukan ..eikä tarvitse kuin kritisoida miten maata hoidetan ja AJELLA tyhmänä kokouspaikalle.

Juhani Putkinen

Toivottavasti Suomessa ei lähdetä moiseen hölmöläisten hommaan.

Henkilöautoilua verotetaan jo mm. autoverossa, auton käyttömaksussa ja älyttömän suuressa polttoaineverossa. On pakolliset katsastukset, yms.

Sähköautojen yleistymistä tulee suosia, jotta saastuttaminen vähenee.

Vieras

Tätä systeemiä on KEPU ajamassa kun käärmettä pyssyyn. KSM-maakunnissa kilometripohjainen taksa olisi halvempi ja vastaavasti kasvukeskuksissa autoilusta joutuisi maksamaaan tosi suolaisen korvauksen. Edellämainittua perustellaan lyhyillä etäisyyksillä kasvukeskuksissa ja olemassaolevalla joukkoliikenteellä jonka käyttöön näin verotuksen keinoin pyritään kannustamaan keskustalaisessa ajatusmaailmassa.

Tietenkin maatalousyrittäjille on keskustan suunnitelmissa ollut kilometripohjaisesta verotuksesta vapauttaminen tai voimakas huojennus. Tämä kaikki on valmisteltu jo lapsinero Vehviläisen ministeriössä ja todennäköisesti suunnitelma on julistettu salaiseksi.

Kilometripohjainen vero on keskustan vanha unelma siitä miten KSM-maakuntiin saataisiin halvempi polttoaine. Aikaisemmin tämä ei ole onnistunut koska verotuksen on oltava neutraalia.

hartsahoo

Eiköhän tämäkin systeemi ajeta täällä läpi. Tästä saadaan vielä yksi verotus autoiluun lisää. Eihän me muuten voida ylläpitää "hyvinvointi valtiota". Tämä GPS pohjainen himmeli on siitä vielä hyvä että siihen voidaan näppärästi lisätä nopeusvalvonta. Päästään keräämään näppärästi budjettiin jo merkatut sakotkin pois kuleksimasta. Ja "yleinen turvallisuus" lisääntyy.

orwell eric arthur blair

Todellinen verottaja on itseasiassa "pieni mafia" keskus- ja liikepankkipyramidin huipulla.

Heidän monopolioikeus fiatrahan luomiseen tarkoittaa sitä, että tuo pieni "mafia" määrää myös maailman suurimmissa yrityksissä, merkittävimmissä ohjauskomiteoissa CFR, Bilderberg... jotka taas käytännössä kontrolloivat kaikkia valtioita. Tuo mafia käytännössä rahoitti ensin Kansainliiton ja sitten YK:n. Virkamiehet YK:ssa ovat sätkynukkeja tämän "mafian" edessä.

Toki "mafia" on kovin kurja nimi vanhalle "kunnianarvoisalle" suvulle hoviperheineen, jota jo Snellman 1860-luvulla palvoi ja yksityispuheissaan ylisti. Saihan J.V. Snellman heiltä rahat hopeisiin, joille Suomen markka perustettiin.

Tappari

Ero alankomaiden ja Suomen välillä onkin se, että Alankomaissa auton ostoon ja käyttöön liittyvät verot korvattaisiin kilometriperustaisella verolla mutta Suomessa kilometriperustainen vero tulisi kaikkien muiden verojen päälle. Joka ei usko niin seuratkoon tilannetta.

Jaakko Kontinen

Ote kirjasta Sven Olof Jakobsson: Salainen Asiakirja Nro 1

"Jesuiitta koulutuksen saanut juridiikan tohtori Adam Weitshaupt esitteli salaiselle veljeskunnalleen suunnitelmansa
maailman kaikkien uskontojen ja kaikkien olemassa olevien
hallitusten kumoamiseksi. Järejstön tavoitteena oli aikaansaada uusi maailmanjärjestys , "Novus Ordo Seclororum"
Eli maailmanhallitus. Illuminaattien kavala suunnitelma
tuli maailmantietoisuuteen merkillisen onnettomuuden seurauksena ensimmäinen päivä heinäkuuta 1785.
Frankfurtista Pariisiin oli lähetetty kuriiri nimeltä
Jakob Lanz ja mukanaan tietoa Illuminatian toiminnasta ja erityisiä ohjeita ja suunnitelmia Ranskan vallankumousta varten, kun hän Regensbergin kohdalla ratsastaen sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli.
Mukana olleet asiakirjat, jotka oli osoitettu Pariisin suurelle Orientaaliselle Vapaamuurariloosille( Grand Orient)
joutuivat paikallisen poliisin käsiin , joka luovutti ne Baijerin hallitukselle.
Tämä johti Illuminaattien päämajaan suoritettuun tarkastukseen ja sieltä löydetyistä uusista asiakirjoista kävi ilmi, että salaliittolaisilla oli maailmanlaajuiset tavoitteet.
Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin , Saksan , Itävallan, Ranskan , Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi, että Illuminatia suunnitteli maailmanlaajuista vallankumousta joka aiheuttaisi kuoliniskun kaikille yhteiskunnille.
Vallankumouksen oli tarkoitus alkaa Ranskassa ja sen suorittaisivat salaiset järjestöt.
Kaikki vehkeilyyn osallistuneet olivat sitoutuneet valaan.." ikuiseen vaitioloon ja horjumattomaan kuuliaisuuteen ja alistumiseen veljeskunnan korkeammassa asemassa oleville"..
Illuminaatit saavuttivat veljeskunnan sisäpiirin vannottuaan kuolemanuhalla ehdotonta vaitioloa ja sokeaa kuuliaisuutta.
Ainoastaan tässä asemassa heille ilmoitettiin veljeskunnan
äärimmäiset tavoitteet , jotka olivat:
-Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen
-Yksityisen omsitamisen lakkauttaminen
-Perintöoikeuden lakkauttaminen
-Isänmaallisuuden lakkuttaminen
-Uskontojen lakkauttaminen
-Perheiden lakkauttaminen
-Maailmanhallituksen luominen.

Adam Weishaupt kirjoitti ohjeitaan veljekunnille kreikkalaisesti sointuvalla peitenimellä Spartakus, kun hän esitti miten uskontoja tulee tuhota kutsumalla kirkkojen
edustajia mukaan veljeskunnan toimintaan ja näin saada heidät vapautettua ennakkokäsityksistään ja omaksumaan
veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista.
Tähän koukkuun tarttuivat yllättävän monet protestanttiset
teologit, lutherilaiset ja calvinistit.
Hän kirjoitti kerran että; "Voi ihminen, mitä kaikkea
sinut voikaan saad uskomaan!"

Kysymys kuuluukin, joko illmuninaatit ovat luopuneet
maailmanhallituksen tavoitteistaan?
Tuskin, kannattaa lukea Jakobsson,in kaikki kirjat,
sekä Karl Steinhauserin EU huomispäivän Super Neuvostoliitto ja Salaseurojen Käsikirja, jonka kirjoittajaa en juuri nyt voi tarkistaa.
Järkyttävän yksimielisiä ovat Euroopan poliitikot verotuksesta ja kansan kurjistamisesta.
Kuka heitä ohjaa ja millä keinoilla.
Kun kysytte Suomen hallituksen ministereiltä ette todennäköisesti saa vastausta tai sitten harhaajohtavaa tietoa.

Mitä teki vapaamuurari ja syntyjään juutalainen V.I.Lenin venäjän kansalle, pettikö hän heitä tahallaan?
Lukekaa historiaa, siihen kehoitti myös entinen KOP:n pääjohtaja Paasikivi.

Pekko

asentaisin sen satellitti-anturin,-antennin päälle tuuman paksuisen lyijylevyn ja väittäisin auton olleen koko viikonloppuajelun ajan syvällä kellarissa olevassa autotallissa ? vai pitääkö nämä kaikki autohallitkin varustaa jonkinlaisella vakoilulaitteistolla ?

Ilkka Mattsson

Sateliittipaikannukseen ja tunnisteen lähettämiseen on olemassa toimiva järjestelmä, merenkulussa käytetty AIS (Automatic Identification System), mutta tälläisen tuominen autoihin on ajatuksena järjetön, järjestelmän huijaaminen on suhteellisen helppoa ja myöskin näin laaja ihmisten liikkumisen seuranta on arveluttavaa.

Järjestelmän toimintaan perehtymällä tulee myös mahdollisuus liikkua jonkin muun ajoneuvon tunnisteilla. Kustannukset järjestelmän perustamiselle ovat suuret ja järjestelmästä tulisi riippuvainen ulkovaltojen (lähinnä USA:n) sotavoimien paikannusjärjestelmistä, joiden toimintaa heikennetään aina tarvittaessa.

GPS-järjestelmä on myöskin häiriöaltis ja epätarkka, esimerkiksi kaupungin keskustassa autolla liikuttaessa voiddaan saada suuriakin heittoja todellisen kuljetun matkan ja mitatun matkan välillä, toki hyvälaatuisilla GPS-vastaanottimilla saadaan hyvä tarkkuus ja tarkka sijainti, mutta silloin autoon asennettavan laitteiston hinta nousee taas reilusti, Suomessa on yli 2 miljoonaa henkilöautoa joihin järjestelmä asennettaisiin, toki tästä syntyisi paljon työtä ja katsastusasemille syy korottaa katsastusmaksun hintaa.

Liikuttuun matkaan perustuva maksu ei myöskään kannusta taloudelliseen ajotapaan toisin kuin polttoaineen hintaan sisältyvä vero.

Hiilidioksidipäästöarvoihin pohjautuva verotus ei ole järkevä, sillä autovalmistajat optimoivat autoja mittausta varten, eikä mittausjakso ole vertailukelpoinen toteutuneen ajotavan kanssa.

Jokke_joukahainen

Ei tässä GPS systeemiä tarvita, verothan on polttoaineitten hinnoissa, ja siitäkin vois leikata rutkasti, samoin Autovero on turha, etteivät eduskunnan loiset pääsisi nauttimaan turhista palkankorotuksista...hävetköön,perkeleet